.

Свою Україну любіть. Любіть її... Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Т.Шевченко

пятница, 17 января 2014 г.

Модуль 11. Рефлексія

Даний модуль був корисний тим, що ми визначили способи демонстрації проектів,визначили їх плюси і мінуси, в який із моментів вивчення теми краще застосувати, яким чином можна заощадити час.

Модуль 10. Рефлексія

При роботі з матеріалами цього модуля я звернув увагу на необхідні педагогічні технології та прийоми навчання учнів за поданими темами. Використовуючи проблемні запитання, ретельно планую процес навчання і самонавчання учнів.Учні завершили роботу над публікацією, презентацією , зробили аналіз власного навчання.

Модуль 9. Рефлексія

Допомогти моїм учням стати самоспрямованими я зможу, використовуючи фасилітації інструкції, контрольні списки та ін.Диференціація допоможе мені задовольнити потреби учнів різних рівнів знань.Ці модулі допомогли мені з’ясувати мою роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів, а саме: завжди прислухатися до того, що говорять учні, уникати слів "Так", "Правильно"; спостерігати за роботою учнів, не забуваючи при цьому поставлені навчальні цілі; використовувати вправи у малих групах, , ; відслідковувати прогрес навчання учнів; допомагати в здійсненні дослідження.

Модуль 8. Рефлексія

Розглянувши питання модуля, щодо засобів оцінювання діяльності учнів, я намагався підібрати ефективну систему оцінювання навчальних досягнень учнів, тому що питання, які стосуються оцінювання це одні із важливих питань Цей модуль допоміг мені обдумати, що означає «оцінювання, зосереджене на потребах учнів» - це акцент уваги як на змісті навчальної теми, так і на навичках 21 століття.
Дуже корисною мені була можливість здійснити самооцінювання своєї "учнівської роботи", оцінити дитячу роботу іншого учасника тренінгу.у навчанні.

Модуль7. Рефлексія

  Для ефективного використання ІКТ зрозумів доцільність он-лайнових форм оцінки набутих знань.Допомогти учням можна завдяки постановки конкретних цілей , поетапних результатів проекту.Я вважаю, що створення прикладу учнівської роботи будь-якому учаснику тренінгу допоможе уточнити очікування від проекту учнів та покращити план вивчення теми, оскільки  дозволяє переглянути шляхи досягнення цілей, .
Окрім цього, навчаючись у цьому модулі, я отримав новий досвід використання блогів, їх налаштування та функції. Безперечно, це допоможе мені у моїй подальшій роботі з учнями.

четверг, 16 января 2014 г.

Модуль 6. Рефлексія

  Цей модуль допоміг мені поміркувати про те ,які зміни може внести Веб 2.0 щодо спілкування та співпраці у навчанні моїх учнів, а саме:
допомагати учням, які мають питання з теми дослідження або захворіли, але бажають приймати участь у проекті;
організовувати роботу учнів по видозміні, доповненю та видаленню контенту інших, критично та конструктивно відповідати на ідеї однолітків на ресурсах для спільної роботи - вікі-статтях; здійснювати аналіз очікувань учнів від роботи в проекті, яка на них чекає та їх побажань щодо ролей в групах, їхнього бажання/небажання працювати у проекті, дізнатися про їх рівень обізнаності з технологіями веб 2.0 тощ

Модуль 5. Рефлексія

 Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, як може допомогти використання інтернет-ресурсіву процес навчання моїх учнів, а саме: спільне обговорення проміжних результатів дослідження в ході виконання проекту, передавання мережею інформації учням, які теж працюють над проектом, рефлексувати по закінченню кожного з етапів роботи над проектом.
Я бачу надзвичайну користь від роботи у цьому модулі, оскільки вона дала можливість критично подивитись на створену напередодні учительську презентацію і внести корективи у діяльність учнів, формулювання цілей дослідження. 

Модуль 4. Рефлексія

Зрозумів ,що таке формуюче оцінювання, якими методами і якими інструментами слід користуватися. Сподобалась ідея ЗХД  Познайомився з поняттям формуючого оцінювання та його видами. Сучасні стратегії оцінювання результатів роботи учнів у проекті, дозволяють об’єктивно визначити, що учні вже знають і вміють на початку виконання завдань проектів, що їм потрібно знати, вміти і головне, на мою думку, чому це важливо…Почав планувати свої варіанти, методів та форм оцінювання учнів, які будуть зосередженим на знаннях та вміннях, які вони мають отримати під час роботі у проекті.
     Почав створювати сценарій презентації вчителя…-таблиці.

Модуль 3. Рефлексія

 Цей модуль допоміг мені з ясувати, як можна використовувати навчальні дослідження в проектах та зрозуміти призначення основних запитань проекту,а саме суть ключового , тематичного та змістового Після опрацювання матеріалів посібника 3-го модуля я з’ясував, яким чином можна ефективно використовувати навчальні дослідження, ознайомився з призначенням ключових, основних та змістових запитань проекту та навчився ставити навчальні цілі які визначають конкретні завдання. 
   У будь якого проекту, обов’язково повинна бути мета, а у навчального проекту мета – це навчальні цілі, які ставить вчитель (координатор проекту) і вони мають:
· визначати конкретні знання та вміння учнів та їх спосіб подання;
· наголошувати на розвитку навичок 21 століття та навичок мислення вищих рівнів;
· бути конкретними для того, щоб їх можна було оцінювати впродовж виконання всього проекту;
· спиратися на вимоги державних освітніх стандартів;
· формувати навички потрібні для життя у 21 столітті. 
   Досягнення вищезазначених навчальних цілей можливе лише за умови вдалого формування ключового, тематичних та змістових запитань проекту. Саме від запитань залежить чи отримають учні ґрунтовні знання з важливої ключової теми предмету.

   Особисто в мене поки що проблема з ключовим запитанням. Я розумію яким воно повинно бути але жоден варіант поки що мені не сподобався, але хто шукає, той завжди знайде. Шукаю!?.

Модуль 2. Рефлексія

Систематизував свої знання про ДієприкметникПісля  опрацював матеріали "модуля_2"  та їх аналіз, для мене стали цілком очевидні переваги використання методу проектів у навчально-виховному  процесі освітніх закладів. Всі учасники проекту залучаються до вирішення проблемних ситуацій та завдань, які  будуть передбачені (сплановані)  координатором проекту. Пропонуються різні шляхи рішення проблеми, ідеї, гіпотези, точки зору, тощо… 
Навчальний проект – це один з сучасних методів навчання, одна з альтернатив класно-урочному навчанню. Отримані результати, під час роботи над проектом, можна буде побачити, осмислити і головне в подальшому застосувати на практиці. 
Це саме ті навички, які будуть потрібні випускника метод проекту. Обрав тему та створив портфоліо по цій темі.

вторник, 14 января 2014 г.

Рефлексія. Модуль 1

 Опрацювавши модуль 1, я ознайомився з основними завданнями та ресурсами. Створив власний блог. Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання, а саме, розібратися , що вимагається від учителя при заповнені блогу.

Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме як організувати, впершу чергу, самого себе на виконання запланованої роботи. Після перегляду змісту посібника і розділу «Вправа 6. Рефлексія. Аналіз власного навчання», зрозумів що починати треба з формування цілей які допоможуть мені  вдосконалити власний педагогічний досвід та допоможуть підвищувати свій професійний розвиток у майбутньому...
Цілі повинні бути адаптовані до потреб і умов своєї роботи. Що я хочу досягти, виконати, зробити і чому? (п
  • Потрібно навчитися складати проекти, бо це потреба часу і велика допомога при викладанні предмета , який я викладаю