.

Свою Україну любіть. Любіть її... Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Т.Шевченко

пятница, 27 февраля 2015 г.

                                      Виховай  у собі  Людину – ось що головне.
                                                                           В.О.Сухомлинський                                                                                             

            Духовна діяльність – це активні зусилля особистості для того, щоб моральні багатства суспільства ... стали багатствами особистості, внутрішніми цінностями людини, нормами  і  правилами  її поведінки... Це творча, кипуча громадська діяльність людини.
                                                                                                                          В.О.Сухомлинський

Вчити  жити – це значить передавати з серця в серце моральні багатства, здобуті, нагромаджені  людством.
                                                                                                         В.О.Сухомлинський


                     Хай добре слово в серці озоветься
Нині в умовах розкутості, демократизації, гласності, гостро виявилися брак духовності, жорстокість, низька культура людей. Коли думаєш про це, намагаєшся дошукатися причин такої жорстокої деформації, знову й знову повертаєшся до першооснови суспільства – людини, до її душі, почуттів, потреб.
Розкриваючи таїну художнього слова, зачарувавши і полонивши ним дитяче серце, хочеться дати школяреві орієнтири, показати безмежжя духовних багатств, продумавши стимули до безупинного живлення ними свого серця, спонукати до співпраці.
Маса проблем нашого складного життя, політичні й економічні пошуки витіснили розмову про літературу зі сторінок преси, екранів телебачення.. Єдина надія – на  вчителя. Якщо ми, вчителі,  у шкільні роки в дитині не виплекаємо любові до рідного слова, до української книжки, не розбудимо почуття національної гідності, не прищепимо потреби в духовному самоудосконаленні, ми так і не матимемо своєї духовної державності.
Художні твори, звертаючись до далекої і близької історії, сьогодення і майбутнього, сіють знання, спроможні  підняти в людини силу духу, виховують любов і гордість за свій народ, плекають бажання й готовність захистити його від нових незгод, відчути себе органічною часткою народу, повноцінною особистістю,  людиною високої гідності і неповторності.
Бо, як говорив великий педагог  В.О.Сухомлинський,  звертаючи особливу увагу на систему духовно-морального  виховання школярів, орієнтацію на загальнолюдські
Цінності: ”Турбота про гармонійний розвиток моралі, розуму, почуттів, про виховання благородства серця, чистоти всіх духовних поривань і устремлінь є суттю  виховання  нової  людини”.
Тож нехай художнє слово озветься  в юних серцях  ваших  вихованців щедрою добротою до людей!
четверг, 5 февраля 2015 г.

Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя.
                                                                        
                                                              (Франсуа Вольтер)

Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам’ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.                 Олесь Гончар