.

Свою Україну любіть. Любіть її... Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Т.Шевченко

Українська мова

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ)
Мета: сформувати поняття в учнів про неозначену форму дієслова; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати інфінітиви в реченнях; розвивати творчі вміння доцільно використовувати інфінітиви в текстах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу навчити семикласників творити добро, примножувати красу.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, до складу яких входять інфінітиви.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відновлювати деформоване висловлювання, уставляючи потрібні за змістом форми дієслова.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Ознайомлення семикласників з темою, метою і завданнями уроку
III. Актуалізація опорних знань семикласників
Дослідження-пошук
Ø  Прочитати висловлювання. Визначити його стиль, основну думку. Виписати інфінітиви, поставити до них запитання.
Вихвалять, і славити, й кричати,
Роздувати фіміамів дим —
Геніїв між нами небагато,
То чому б не поклонятись їм?
Але я зібрав би всіх тиранів
І сказав би, знявши капелюх:
Я не буду вам співать пеанів
І хвальбою лоскотати слух.
Ви усі розумні та відверті,
Тож скажіть по щирості мені:
Хто й за що вам дарував безсмертя?
Хто й за що продовжив ваші дні?
Говоріть, кричіть, щоб всі узнали,
Втямили нарешті до пуття:
Смертні вам безсмертя дарували,
Смертні вам продовжили життя!
Щоб надійно крила соколині
Вас у небі вічності несли,
Мудрості своєї по краплині
Смертні вам, як бджоли, віддали.
Вас, як прапор, підніма людина
В боротьбі за правду проти тьми.
Генії! Безсмертні! На коліна
Станьте перед смертними людьми!
В. Симоненко
Ø  Визначити, які дієслівні форми, крім інфінітивів, ужито автором у вірші.
IV. Виконання системи практичних завдань
Ø  Від поданих слів утворити неозначену форму дієслова (інфінітив).
(Учні називають слова по черзі — ланцюжком. Той, хто не може назвати дієслово в неозначеній формі, вибуває з гри. Перемагає той, хто залишився.)
Синій, спів, жаль, говір, плач, сирота, журба, червоний, нахил, голос, вигляд.

Фразеологічна п’ятихвилинка
Ø  Продовжити фразеологізми, до складу яких входять інфінітиви. Розтлумачити ці фразеологічні звороти.
1) Бебехами… 2) Голову… 3) На голові… 4) …лиха закаблукам. 5) …зуби.
Довідка: годувати, прогризти, ходити, дати, продавати.
Ø  До поданих дієслів неозначеної форми дібрати антоніми. Визначити, що означають дієслова: дію чи стан. Скласти з ними словосполучення.
Любити, будувати, хвалити, захворіти, працювати, сваритися.
Ø  До дієслів дібрати синоніми. Пояснити відтінки значень у синонімічних словах.
Матеріал для вчителя. Любити — жалувати, кохати, полюбляти, обожнювати, боготворити. Будувати — зводити, ставити, становити, виводити, підводити, піднімати, підносити. Хвалити — вихваляти, виславляти, розхвалювати, підносити. Захворіти — занедужати, заслабіти, розхворітися, злягти. Працювати — трудитися, штурмувати. Сваритися — колотитися, гризтися, гиркатися, скандалити.
Ø  Дослідити, чим виступає -ти в неозначеній формі. Виділити корінь у всіх дієсловах.
Ø  Записати під диктовку вислови усної народної творчості. Підкреслити головні члени речення. Визначити синтаксичну роль інфінітивів.
1) Життя прожити — не поле перейти. 2) Ще й риби не піймали, а вже заходилися юшку варити (Нар. творчість).
Ø  Згадати й записати вислови усної народної творчості, у яких би вживалися інфінітиви
Ø  Виписати з-поміж дієслів інфінітиви. Свій вибір пояснити.
Любиш, червоніти, мастити, приїхав, нагодувала, зрубав, будуватимемо, поїсти, перефарбувала, зшити, митися, скопували, поливати, бризкати, перечитала.
V. Систематизація й узагальнення знань
1. Яка дієслівна форма називається неозначеною?
2. Як відрізнити інфінітив від інших форм дієслова?
3. Чому інфінітив є незмінною формою дієслова?
VI. Підсумок уроку
Використовуючи фразеологічні звороти, вислови усної народної творчості, до складу яких входять інфінітиви, скласти висловлювання-роздум на тему «Яке значення має добро в нашому житті?»
1.  Омельчук С. А., Ляшкевич А. І., Чаловська М. В. Усі уроки української мови в 7 класі / Упорядник С. А. Омельчук. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. - 348, [4] с.
2.  Уроки української мови. 7-11 класи. Учитель року / уклад. Є. І. Науменко,                         О. М. Чхайло. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. - 207, [1] с. - (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 1.
3.  Омельчук С. А., Кумейська Н. В., Середа Л. В., Чаловська М. В. Сучасний урок української мови в 7 класі / Упоряд. С. А. Омельчук. - Х.: Вид. група «Основа», 2007. -      208 с. - (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 6 (43)).
Мета                           Закріпити вивчене про незмінювані іменники


                       Удосконалювати вміння учнів визначати рід та відмінок
                        незмінюваних іменників;
                        розвивати орфографічні навички та вміння;
                        заохотити учнів д роботи зі словником;
                       прищеплювати любов до українського слова,
                       критичне ставлення до хуліганства та байдикування.Обладнання.
                                           Таблиця,  алгоритм-схема, різнорівневі завдання,
                                           словник іншомовних слів, презентація.


          Хід   уроку


І Актуалізація опорних знань

Вступне слово вчителя :
            « Сьогодні на уроці ми поглибимо знання про незмінювані іменники.
Працюватимемо в групах. Давайте пригадаємо:
  ( Пит. для І групи) – Які іменники називаються незмінюваними і чому?
                    ( незмінювані ім.  – не відм. за родами, числами, відмінками.
( Пит. для ІІ групи)    -  Які групи слів належать до незмінюв. іменників?
                       (  1)Іменники іншомовного походження;
                             здебільшого з кінцевим нагол.гол.:
                            фойє, кафе, пюре, меню.
2)    Складноскор. слова, утворені з поч. букв:
        ЄЕС, ГЕС, ООН, МОН.
3)    Жіночі прізвища на приголосний звук та на –ко:
           Шевчук, Овчаренко, Марчук, Павлюк.Вчитель. Урок у нас незвичайний : це урок – казка.
                     Отож, слухайте.


                                                         -2-


Учень:  « Уже тиждень школярі-відмінники розбігалися після уроків не з радісним  галасом і жартами, а зі сльозами . Поспішали додому, притримуючи пальтечка, кожушки й курточки руками. Бо не було на них…
гудзиків. Так-так , усі ґудзики хтось щодня ретельно зрізав на всіх
одяганках, залишених у шкільному гардеробі. Уже й чергові у роздягальні пильнували, і прибиральниця чатувала з віником – нічого не допомагало.
Гудзики продовжували зникати , а злодій гуляв на волі.
         Аж ось у гардеробі знайдено записку: « Якщо ви, зубрили-відмінники , не будете підказувати на уроках бідолашним двій очникам, я поріжу усі
ваші пальто, а з кашнів зв’яжу довжелезну боу. З вас усіх натовчу такого пюра, якого ще не зазначили в жодному мені. Не шукайте мене. Бігаю я швидко, не наздоженете мене ні автом, ні таксою, ні на метрі. Ховаюсь так, що не побачите мене ні в окулярах, ні в пенсні. ( Фантомас)».     


Вчитель – Діти, щось тут не так в записці? Що саме?
                  Чи ніщо « не ріже вуха», коли ви слухаєте цю записку?
-          Вкажіть допущені помилки у написаному тексті. Які іменники
вжито неправильно?
    ( Учні відповідають:  пальта, кашне, боа, пюре,меню, авто, таксі, пенсне, із кіно).
-          Тож на сьогоднішньому уроці, побувавши в казці й допомагаючи її героям, ми закріпимо вивчене про незмінювані іменники на практиці, повправляємося у визначенні роду й відмінка незмінюваних іменників.
Але ж не забувайте, що , мандруючи казкою, ви повинні продемонструвати свої орфографічні навички і вміння, тому будьте дуже зібрані й уважні. 

                       Тож запишемо в зошити незмінювані іменники із щойно    прочитаного тексту –записки у правильній формі.

Тож казка продовжується .
Учень:  Цей « документ»  потрапив до рук чергових.
-          Тепер ми того поганця відшукаємо!- зраділи вони.
-          Але як? – здивувалась старенька прибиральниця.- За відбитками
пальців?  За почерком? За запахом?
Простіше! – пояснили чергові.- Шукатимемо того, хто не знає незмінюваних іменників!
                                                       -3-

Учитель:  Отже, допоможемо черговим знайти поганця. Тому виконаємо наступне завдання: ( презентація –висвітлюється
                                                                    проектором наступний слад)
І група                               Серед поданих слів:
                 староста, край, колібрі, пальто, соло, сирота, ГЕС, інженер, какаду,
                 Ірина Дубовик –
                   незмінюваними іменниками є: 1) 4;   2) 2; 3) 5; 4) 7; 5) 3.
ІІ група.  «Зайве слово» - серед поданих незмінюваних є зайве чи навпаки
1)    Кіно, доміно, панно, вікно;
2)    Ескімо, письмо, гальмо, кермо;
3)    Матері, кухарі,лікарі, журі.
Завдання. Спишіть, вставляючи пропущені
                  закінчення прикметника або займенника відповідно до роду   
                  іменника
           І гр..      Наш…інтерв’ю, сьогоднішн…меню, нов….ПТУ,    сонячн…Батумі , струнк…мадам, огрядн…мосьє.
                         
                         ІІ гр.
                                   Красив…кімоно, простор…фойє, Долинськ…фойє,
                                    ядовит…цеце, цікав… попурі, рожевокрил…фламінго,
                                    струнк…кабальєро,сонячн…Туапсе.

Учитель: Молодці, усі шестикласники із завданнями швидко
                  впоралися. Тому пошуки зловмисника продовжуються.
                   Для цього слід написати розподільний диктант.   
                    Подані іменники записати в три колонки за родами
        Перро( письменник), міськво, ЄЕС( союз), ательє, Баку( місто),
        пюре, рагу, хобі, кенгуру, шимпанзе, Міссісіпі, колібрі, Чилі.

           Придумати 3 словосполучення. Ввести їх в речення.  Учитель.
-          Ви молодці!
 Але в казці було по-іншому. Учителька ходила між рядами парт і перевіряла написане.
Раптом вона зупинилась і виразно озирнулась у бік
чергових-слідчих:
-          Ану, Вікторе, читай своє речення.
-          Після кіна я поїхав автом додому пити какау…

                                                      -4-

Діти вигукнули в один голос:
-          Нарешті упіймався! Гудзикоріз! Злодій ґудзиковий!

Оточивши Віктора, діти почали його соромити. Той, почервонівши від сорому, розштовхав однокласників і дременув геть.
Швидко біг хлопець, аж втер свистів у вухах. Захекавшись, влетів у під’їзд,
на одному подиху вибіг крутими сходами нагору. Бадьоро попрямував до кухні і…закляк на дорозі.
   Біля стола, простягнувши довгі ноги з кутка в куток, сиділо синє страховисько. Голова лиса й кругла,як ополоник, вуха товсті й блискучі, як вареники, а очі – фари мотоцикла…


                           Інсценування і розігрування діалогу 

-          В-в-ви хто? А т-т-тут що? – запинаючись, промовив Вітя.
-          Я Фантомас з кіна, як ти мене обізвав.
Хто ж це всидить у «кіні» , якщо його так ганьбитимуть?
Ти прикриваєш своє ґудзикове розбійництво моїм ім’ям –
це ще куди не йшло! Але писати від мого імені листи з граматичними помилками!
-          Я н-не хотів, - затинався Віктор.- Я н-не знав!..
-          Отж-бо, що не знав! – гримнула синя потвора. – Зараз знатимеш!
Ану неси підручник! Зараз усе вивчиш, я тобі не вчителька, я тобі…
Далі Вітя вже не чув, бо з жахом кинувся до портфеля, знайшов підручник.
-          Параграф 19,- пролунав з кухні розкотистий бас.
  Хлопець, не тямлячись, гортав сторінки. Чоло зросив холодни піт.
  Ось він, нарешті, &19!
-          Читай! – прогарчало над вухом.

 Вчитель    Ми з вами читати не будемо, бо правила вивачили вже
                  і сьогодні повторили.

              Коли Віктор закінчив читати, синюще ручисько сунуло хлопцеві під носа зошит.
-          Пиши!- прогримів Фантомас.
Вчитель
   - Отже, виконуємо завдання,
     які повинен зробити Віктор.


                                                             -5-

   Учні з груп допоможуть Вікторові виконати завдання.
                    ( проектується слайд із завданнями).

  Вчитель
                      А казка продовжується!

                        ( Слайд із продовженням)
Віктор закінчив писати. Ручка в пальцях напружено тремтіла. Піт краплинами стікав з чола.
-          Це вже краще! – заплямкало синіми губами страховисько, провіривши написане.
-          Так,- процідив крізь зуби Фантомас.- Іди до школи!
Хлопець кулею вилетів в коридор.
-          Стій! – почулося з кухні. – Сьогодні ж запишешся до спортивної секції. Чув? Щоб без діла не тинявся! Вдома книжки читай!
     Мамі допомагай! Чув?
Вітя кинувся до дверей.
-          Де? – прогриміло з кухні.- Гудщзики де?
Вітя похапцем витяг з-під ванни картонну коробку.
-          Стій! – почулося навздогін…
Попришивавши на школярський одяг у гардеробі всі вкрадені ґудзики , Віктор записався відразу в 3 спортивні секції, та ще й до мовознавчого гуртка.
Наступного дня він одержав найперші у своєму житті 12 балів, написав цікаву жартівливу розповідь « По дорозі до школи», використавши якнайбільше незмінюваних іменників.

Вчитель  Давайте послухаємо, що вийшло у Віктора:
                                 ( читаємо із слайда)


 - Давайте подумаємо. Які незмінювані іменники вжив Віктор? 
                Пояснити значення їх.
             Чи правильно вчинив Лео?
             А ось Віктор на занятті гуртка виступив із цікавим повідомленням про походження слів – незмінюваних іменників – ескімо і кенгуру.
Про походження назви тварини кенгуру послухаємо
                                         вірш « Випадкова зустріч»     
                                            ( учениця виразно читає вірш)

                                                                 -6-

                                         « Випадкова зустріч»


Коли англійці ступили вперше
До австралійців на материк
І там уздріли якусь тварину –
Сумчасте диво на двох ногах –
Подивувались якусь хвилину,
Аж гульк –тубілець
Іде на шлях. Англієць
Якось йому зненацька:
-          Що за тварина  ця чудернацька?
Та, слів англійських не чувши й близько,
Знизав плечима той: - Кенгуру!
(що означає по-австралійськи
« Не розумію», « не розберу»),
Отак і стало кенгурисько
Відоме в світі як кенгуру.
Все, бачиш, сталось випадково,
А не зітреш ти його нічим:
Для австралійців і рідне слово,
Але як назва – немов вітчим.
А ще Віктор найшвидше розгадав кросворд,який спробуємо і ми розгадати:
                          ( показ на слайді)
1.     Перелік страв.  ( Меню).
2.     2. Ансамбль із трьох співаків, музикантів. ( Тріо)
3.     Сорт дрібних цукерок округлої форми. ( Драже).
4.     Доказ непричетності особи до скоєного злочину.( Алібі)
5.     Група фахівців, яка оцінює виступи на конкурсах, змаганнях.
             ( журі).
6.     Те саме, що автомобіль.   ( Авто).

Оцінювання.
Підсумки уроку.
Мікрофон. – Чи збулисі ваші очікування?
Що б ви побажали Віктору на майбутнє? Всім учням?
Домашнє завдання  написати твір-мініатюру « Школа моєї мрії»,
Використовуючи незмінювані іменники» Школа моєї мрії»;

Знайти в словнику іншомовних слів незмінювані іменники і пояснити їх значення (5). Скласти з ними словосполучення.

Іменник
«Склад за складом»
Скласти ланцюжок слів (іменників І відміни) так, щоб останній склад попереднього слова був першим складом наступного  (мама, машина, насадка, калина, навігація, Японія, яма, магнітола).
«Ланцюжок»
Скласти ланцюжок слів (іменників ІІ відміни) так, щоб останній звук попереднього слова був першим наступного (клас, супутник, Київ, Вишгород, Дніпро, оазис, слон, носоріг, грім).
«Відгадай слово»
Записати іменники спільного роду, користуючись прослуханим визначенням:  той, хто боїться важкої роботи (білоручка), той,хто багато говорить (базіка), той, хто втратив батьків (сирота),дитина, яка не слухається (неслух), той, хто часто плаче (плакса),той, хто любить хвалитися (хвалько), той, хто дуже неохайний (замазура), той, хто нічого не хоче робити (нероба).
«Хто більше»
Записати якнайбільше : а) іменників спільного роду (сирота, хитрюга, злюка, зівака, недоучка, лежебока,каприза, плакса, волоцюга), б) іменників чоловічого роду на –е (ножище, ручище, вітрище, кавунище, ведмедище, чоловічище, морозище, кожушище), в) іменників чоловічого роду на –а, -я (тесля, суддя, хлопчина, вельможа, вояка, шуліка,старшина).
«Нові слова»
Із літер запропонованого слова утворити іменники та визначити в них відміну: гелікоптер (пілот,  Петро, реле, регіт, колір, літр, покер, тіло), аргонавт (вагон, авто, гора, тара, нога, вата, товар, рот).
«Словничок-римовичок»
Дібрати до слова якнайбільше іменників, щоб римувалися,
поставити їх в орудному відмінку: калина – малина, Ніна, міна, Рина, машина, кабіна, Поліна, Аліна, ангіна, тополя – Оля, бараболя, квасоля,  карти – жарти, парти, нарти, барти, сир – мир, вир, жир, пузир, вежа – пожежа, село – коло, воло, ніч – річ, піч, схід – дід, захід, рід, гід.
«Хто перший»
Поділити учнів класу на дві команди. Записати на дошці у дві колонки іменники, які треба поставити в родовому відмінку. Кожен учень повинен записати по одному слову.
Слова для І команди: сани, терези, консерви, граблі, ножиці, обценьки, ляси, вила, шахи, ворота.
Слова для ІІ команди: окуляри, абзаци, дебати, макарони, штори, гримаси, жнива, канікули, сіни, бриджі, перегони.Прикметник
«Свої» словосполучення»
Скласти словосполучення, поєднавши іменники лівої колонки з прикметниками правої. Утворені словосполучення записати в родовому відмінку однини.

Триповерховий
Прохолодний
Широкий
Довгошиїй
Цегляний
Густий
Великий
Осінній

туман
квадрат
будинок
ранок
день
гусак
вежа
межа


«Сховані слова»
Записати відповідні визначенням іменники, додаючи до них самостійно підібрані прикметники. Визначити відміну іменників та групу за значенням прикметників: дійова особа в художньому творі (відомий персонаж), речі пасажира (зручний багаж), твір, який виконується речитативом (велика дума),спортивні змагання футболістів (цікавий матч), вид атмосферних опадів улітку ( сильний дощ), місце, де відбуваються вистави (великий театр), неотруйна змія із жовтими вушками (тонкий вуж), національна страва українців (смачний борщ), пташка, яка літає вночі (молода сова), місце поєдинку боксерів (зручний ринг).
«Хто більше?»
Записати прикметники, які найчастіше переходять в іменники, відповідно до назв тематичних груп: географічні назви: село Щасливе, село Червоне, вул. Прорізна, вул.. Тиха, вул.. Приколійна, село Святкове; прізвища:Красний, Голий, Чорний, Зоряний; документи: пояснювальна, доповідна, накладна; геометричні назви: пряма, крива, дотична; особи відповідно до роду занять: ланкова, чергова,вартовий.
«Знаю більше»
Утворити прикметники, визначити спосіб творення, користуючись записаними на дошці словотворчими моделями.
«Влучне слово»
Назвати прикметник за тлумаченням його значення та визначити спосіб творення:антонім слова близький (далекий), може перейти в іменник, коли називатиме місяць року (лютий), пісня для дитини (колискова), назва костюма для уроків фізкультури (спортивний), чия хата дістається у спадок (батьківська),за який проїзд платять штраф (безбілетний),назви ліній у математиці (крива, пряма), антонім слова минулий (майбутній).
«Додай слово»
До поданих іменників дібрати прикметники, узгодивши їх у роді: лебідь, біль, путь, акварель, щебінь, жовч, дріб, тунель, путасу, Сибір.

«Перекладач»
Перекласти словосполучення: острая боль, красноватая сыпь, барабанная дробь, широкая степь, горькая полынь, железнодорожная насыпь, подробная опись.
Дієслово
«Хто більше?»
Записати словосполучення, у яких наявні перехідні дієслова .
«А ти вмієш?»
Написати твір-мініатюру, що складається лише з дієслів. («Пиріжечки, мої пиріжки» :просіяла, посолила, посолодила, замісила, поділила, зліпила, виклала, помазала, випекла, зарум’янила, дістала, пахнуть, обідаємо, смакуємо, наїлися.)
«Підбери нове»
Замінити неперехідні дієслова близькими за змістом  перехідними: братися до роботи (розпочинати роботу), володіти мовою (знати мову), займатися фізикою (знати фізику), говорити про книжку (обговорювати книжку), готуватися до концерту (готувати концерт), розповісти про недоліки (виявити недоліки), написати про життя (написати біографію).
«Допиши прислів’я»
Назвати дієслова та визначити спосіб:1.Не кажи гоп, поки… 2. Не спитавши броду, … у воду. 3.Хто дбає, той і…4.Вік живи, вік…5. Курчат по осені… 6.Не за свою справу … 7. Біда вчить, як на світі…8.Семеро одного…
«Знайди букву»
Записати  якнайбільше дієслів, вставивши пропущену літеру. Визначити дієвідміну: ви…ити (вибити, вимити, вижити, вилити, вишити), за…итися (забитися, завитися, зашитися, залитися, запитися).
«Виправ помилку»
Кожен із цих рядків належить відомому поету. Виправити помилки. Знайти дієслова. Визначити їх морфологічні ознаки.
«Любіть Україну у сні й наяву»( А Малишко).
«Як парость виноградної лози плекайте мову»( Т. Шевченко).
«І чужому научайтесь й свого не цурайтесь»( М. Рильський).
«Поясни зміст»
Пояснити зміст спільнокореневих дієслів, назвати перехідні та неперехідні, скласти з ними речення: жити, оживати, оживляти, підживлювати; білити, біліти, забілювати; твердішати, твердити, підтверджувати.
Числівник
«Сила слова»
Записати прислів’я, де були б наявні числівники, визначити їх розряд та відмінок (Семеро одного не ждуть. І один у полі воїн. Сім раз відмір, а раз відріж. Одна голова добре, а дві ще краще. Двом смертям не бувати.)
«Одним словом»
Утворити від поданих словосполучень складні прикметники або числівники, додавши іменник: 770 кілометрів. 50 років, 30 діб, 50 тисяч, 40 хвилин, 600 мільйонів.
«Заміни цифрами»
У словосполученнях замінити цифри словами, визначити відмінок числівників: твір на 5 сторінок, із зароблених 477 гривень, посадили на 700 гектарах, усім 39 учням, повернулися близько 12години,незабаром 2015 рік, пофарбували 11 вікон.
«Пізнай світ»
Записати географічні назви, до складу яких входять числівники. Пояснити правопис слів (Семиполки,  Семигори, П’ятихатки , Трипілля, Первомайськ, Першотравневе).
«Подумай»
Знайти помилки та записати правильно словосполучення: п’ятеро зошитів, дві третіх літрів, у тисячі вісімсот дев’яноста шостому році, чотири будинків, два олівця.
«Знайди»
Знайти в словах числа: смородина, сорока, сорокопуд,
Нестор, листопад, городина, штрих, зовсім, пістолет, родина, столиця, тризуб, листок, костоправ, трибуна, відвар, гетри,  Прип’ять.
«Відгадай»
Написати слова, в яких містяться  сотня букв к, стільки ж п та ю, чотири десятки а, семеро букв я. Дати визначення числівника.(Сток, стоп, стою, сорока, сімя).

Займенник
«Спіймай займенник»
Із прослуханих речень виписати займенники, визначити їх розряди: 1. Любить людей мене навчила мати. 2.Ти  наше диво калинове, кохана українська мово. 3.Усе моє, все зветься – Україна. 4. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. 5.Свою Україну любіть. 6. Хто матір забуває, того Бог карає.
«Відгадай»
Знайти слова, до  складу яких входять займенники, визначити їх розряд: 1.Вихвалялись перехожим три займенники-брати, що без них ніхто не зможе посуд вимити. 2. Яке слово твердить, що воно дитяча хвороба?(якір)3.Який острів указує на свій розмір?(Ямал) 4.У якому слові тридцять я?(Зоя) 5.У якому слові є сім літер я?(сімя) 6. На що нарікають  водії, їдучи поганою дорогою?(ями)
«Змоделюй»
Скласти речення за схемами. Визначити відмінки займенників
1. Займенник  Іменник дієслово  займенник іменник прийменник іменник. 2. Дієприслівник прийменник прикметник іменник займенник прийменник прикметник іменник. 3. Займенник частка дієслово прислівник дієслово іменник. 4. Займенник іменник дієслово прислівник.
«Доповнити прислів’я»
Знайти займенники, визначити розряд кожного з них
1. Хто боїться, тому в… ( очах двоїться). 2. Ти – мені, а я - … (тобі). 3. Не копай яму ближньому, бо й сам… ( у неї попадеш). 4. З ким поведешся, … (від того й наберешся). 5. Не за свою справу… ( не берись). 5. Хто дбає,…( той і має).
«Відгадай»
Відгадати загадки, виписати займенники, визначити морфологічні ознаки
Ця хата багата;
Без неї ніколи
Не підеш до школи. (Портфель)
               * * *
Гострим плугом я орав,
Сіяв зерна золоті,
А горобчик підбирав
І молов їх в животі.
А тепер на нього глянь:
Він поправився від знань.
Якже зветься те зерно?
Де знаходиться воно? (Букви)
«Розтлумач»
Прочитати фразеологізми, скласти з ними речення, визначити розряди займенників
Бути собі на умі, бути хазяїном свого слова, і нашим і вашим, ні в сих ні в тих, у своєму репертуарі, сам не свій, відчути на своїй шкурі.
«Редактор»
Редагувати речення. Визначити морфологічні ознаки займенників
1.     Іванова собака покусав мене, бо я не попередив, що прийду до нього пізно.
2.     Підручник я взяв у товариша і пообіцяв, що не пошарпаю його і не порву.

Прислівник
«Шифрувальник»
Розшифрувати закодовані методом переставляння букв прислівники, визначити розряди за значенням: лосеве (весело), цімильос (силоміць), пандучор (напрочуд),квутіл(влітку), бузок (збоку), бедро (добре).
«Єдинопочаток»
Використовуючи прислівники, скласти речення, в яких усі слова починаються з тієї самої літери: 1. Д (Довгою дорогою добирається додому Даринка). 2.С (Струнка сосна стояла самотньо). 3.П ( Почувши пісню, Петро присів, прагнучи прискіпливо пригадати приспів).
«Відгадай»
Відгадати загадки-жарти, визначити розряди прислівників за значенням
1. Який прислівник читається однаково зліва направо? (зараз) 2. В яких прислівниках є три-чотири   приголосних і один голосний? (вдень, вверх, вниз) 3. Які прислівники запитують про себе? (щотижня, щодня, щогодини, щороку) 4. Який прислівник уживається із серцем? (натщесерця)


«Продовжи ряд»
Дібрати до прислівників синоніми, утворити, де можливо, ступені порівняння: радісно, крадькома, казково, яскраво.
«Хто швидше?»


Написати шість прислівників, що відповідають на питання як? (добре, погано, весело, гарно, сумно, смішно);  шість – на питання де?; шість – на питання коли?

Комментариев нет:

Отправить комментарий