.

Свою Україну любіть. Любіть її... Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Т.Шевченко

понедельник, 24 марта 2014 г.

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ)
Мета: сформувати поняття в учнів про неозначену форму дієслова; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати інфінітиви в реченнях; розвивати творчі вміння доцільно використовувати інфінітиви в текстах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу навчити семикласників творити добро, примножувати красу.
Внутрішньопредметні зв’язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, до складу яких входять інфінітиви.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відновлювати деформоване висловлювання, уставляючи потрібні за змістом форми дієслова.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Ознайомлення семикласників з темою, метою і завданнями уроку
III. Актуалізація опорних знань семикласників
Дослідження-пошук
Ø  Прочитати висловлювання. Визначити його стиль, основну думку. Виписати інфінітиви, поставити до них запитання.
Вихвалять, і славити, й кричати,
Роздувати фіміамів дим —
Геніїв між нами небагато,
То чому б не поклонятись їм?
Але я зібрав би всіх тиранів
І сказав би, знявши капелюх:
Я не буду вам співать пеанів
І хвальбою лоскотати слух.
Ви усі розумні та відверті,
Тож скажіть по щирості мені:
Хто й за що вам дарував безсмертя?
Хто й за що продовжив ваші дні?
Говоріть, кричіть, щоб всі узнали,
Втямили нарешті до пуття:
Смертні вам безсмертя дарували,
Смертні вам продовжили життя!
Щоб надійно крила соколині
Вас у небі вічності несли,
Мудрості своєї по краплині
Смертні вам, як бджоли, віддали.
Вас, як прапор, підніма людина
В боротьбі за правду проти тьми.
Генії! Безсмертні! На коліна
Станьте перед смертними людьми!
В. Симоненко
Ø  Визначити, які дієслівні форми, крім інфінітивів, ужито автором у вірші.
IV. Виконання системи практичних завдань
Ø  Від поданих слів утворити неозначену форму дієслова (інфінітив).
(Учні називають слова по черзі — ланцюжком. Той, хто не може назвати дієслово в неозначеній формі, вибуває з гри. Перемагає той, хто залишився.)
Синій, спів, жаль, говір, плач, сирота, журба, червоний, нахил, голос, вигляд.

Фразеологічна п’ятихвилинка
Ø  Продовжити фразеологізми, до складу яких входять інфінітиви. Розтлумачити ці фразеологічні звороти.
1) Бебехами… 2) Голову… 3) На голові… 4) …лиха закаблукам. 5) …зуби.
Довідка: годувати, прогризти, ходити, дати, продавати.
Ø  До поданих дієслів неозначеної форми дібрати антоніми. Визначити, що означають дієслова: дію чи стан. Скласти з ними словосполучення.
Любити, будувати, хвалити, захворіти, працювати, сваритися.
Ø  До дієслів дібрати синоніми. Пояснити відтінки значень у синонімічних словах.
Матеріал для вчителя. Любити — жалувати, кохати, полюбляти, обожнювати, боготворити. Будувати — зводити, ставити, становити, виводити, підводити, піднімати, підносити. Хвалити — вихваляти, виславляти, розхвалювати, підносити. Захворіти — занедужати, заслабіти, розхворітися, злягти. Працювати — трудитися, штурмувати. Сваритися — колотитися, гризтися, гиркатися, скандалити.
Ø  Дослідити, чим виступає -ти в неозначеній формі. Виділити корінь у всіх дієсловах.
Ø  Записати під диктовку вислови усної народної творчості. Підкреслити головні члени речення. Визначити синтаксичну роль інфінітивів.
1) Життя прожити — не поле перейти. 2) Ще й риби не піймали, а вже заходилися юшку варити (Нар. творчість).
Ø  Згадати й записати вислови усної народної творчості, у яких би вживалися інфінітиви
Ø  Виписати з-поміж дієслів інфінітиви. Свій вибір пояснити.
Любиш, червоніти, мастити, приїхав, нагодувала, зрубав, будуватимемо, поїсти, перефарбувала, зшити, митися, скопували, поливати, бризкати, перечитала.
V. Систематизація й узагальнення знань
1. Яка дієслівна форма називається неозначеною?
2. Як відрізнити інфінітив від інших форм дієслова?
3. Чому інфінітив є незмінною формою дієслова?
VI. Підсумок уроку
Використовуючи фразеологічні звороти, вислови усної народної творчості, до складу яких входять інфінітиви, скласти висловлювання-роздум на тему «Яке значення має добро в нашому житті?»
1.  Омельчук С. А., Ляшкевич А. І., Чаловська М. В. Усі уроки української мови в 7 класі / Упорядник С. А. Омельчук. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. - 348, [4] с.
2.  Уроки української мови. 7-11 класи. Учитель року / уклад. Є. І. Науменко,                         О. М. Чхайло. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. - 207, [1] с. - (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 1.
3.  Омельчук С. А., Кумейська Н. В., Середа Л. В., Чаловська М. В. Сучасний урок української мови в 7 класі / Упоряд. С. А. Омельчук. - Х.: Вид. група «Основа», 2007. -      208 с. - (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 6 (43)).


среда, 19 марта 2014 г.

Сценарій усного журналу

Т. Г. Шевченко - великий син
українського народуМета: розширити знання учнів про життя і творчість Т. Г. Шевченка. Розвивати мислення, творчу уяву, активність, працювати над виразністю читання. Виховувати пошану до героїчного минулого, любов до свого народу.
Обладнання: Портрет Т. Г. Шевченка, ілюстрації до творів, малюнки учнів, виставка книг про життя і творчість Т. Г. Шевченка.

Хід проведення уроку

Вчитель. Розпочинаємо усний журнал, присвячений Т. Г. Шевченку.
1 сторінка "Життя і творчість Т. Г. Шевченка"
Навесні, коли тануть сніги
І на рясті заграє веселка,
Повні сил і живої снаги
Ми вшановуємо пам'ять Шевченка.
Вчитель. Т. Г. Шевченко - великий український народний поет. Життя нашого генія таке дивне, що слухаючи про нього, можна було б сказати, що це якась легенда, коли б усе те не було б правдою.
1-й учень. Дата 9 березня 1814 року пам'ятна у історії української літератури. Тоді, темної ночі, перед світанком, у селі Моринцях, на Звенигородщині, у хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарда, блиснув єдиний на все село вогник: народилася нова панові кріпацька душа, а Україні - її Великий співець - Тарас Шевченко.
2-учень. Не називаю її раєм,
Тії хатиночки у гаї
Над чистим ставом край села.
Мене там мати повила
І, повиваючи, співала,
Свою нудьгу переливала
В свою дитину...В тім гаю,
У тій хатині, у раю
Я бачив пекло...Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.
3-учень. Безрадісним було дитинство Тараса. Тяжке кріпацьке життя. Був він і пастухом, і кухарчуком, і козачком, тобто слугою у пана
4-учень. Коли Тарас був юнаком забрав його пан, як свого слугу, аж у Пертербург. Знущався над ним і над його талантом художника. Ось як згадує Т. Г. Шевченко про своє дитинство.
5-учень.
Мені тринадцятий минало.
Я пас ягнята за селом.
Чи то так сонечко сіяло.
Чи так мені чого було?
Мені так любо, любо стало.
6-учень. У 9 років Тарас залишився без матері, зазнав тяжких знущань лихої мачухи. Коли хлопчику було 11, помер батько.
7-учень.Тарас Григорович Шевченко прожив усього 47 років, із яких 24 роки був у кріпацтві. 10 років мучився в солдатській неволі на засланні і всього 13 років був вільною людиною. 13 років волі...
1-учень. Ще з дитинства Т. Г. Шевченка тягло до малювання. Крейдою чи вуглинкою змальовував усе, що бачив. Та саме тут пощастило Шевченкові - його талант до малювання помітили видатні художники.
2-учень. Т. Г. Шевченко перебував у кріпацькій неволі. Художники зібрали 2500 крб. і викупили його. Саме вони допомогли Шевченкові звільнитися від кріпацької неволі та відкрили перед ним шлях до науки та мистецтва. На все життя зберіг він у серці любов до благородних діячів російської та української культури, що вирвали його з кріпацького пекла.
3-учень. Т. Г. Шевченко навчається в Академії мистецтв, читає твори російських поетів О. Пушкіна, Ю. Лермонтова, М. Некрасова. У цей час він все більше задумується над гіркою долею рідного краю, над безправним становищем покріпаченого люду.
4-учень. Гнів на жорстоке панство, жаль та біль від споглядання мук - усе це виливалося в папері у хвилюючих поетичних рядках.
                                                          Думи мої, думи мої,
                                                          Лихо мені з вами!
                                                          Нащо стали на папері
                                                          Сумними рядками?
5-учень.Його славні твори кликали до боротьби за волю. Мріяв поет про прекрасне майбутнє трудящого народу, але добре знав, що за все це треба боротися.
       Вставайте, кайдани порвіте,
І вражою, злою кров'ю
Волю окропіте, -
закликав поет.
За сміливі заклики, вільнодумні твори царський уряд переслідував і жорстоко карав поета. Найтяжчою карою була заборона писати і малювати.
6-учень. Відправили Т.Г. Шевченка на заслання. Але ні цар, ні жандарми не змогли заглушити могутній голос великого поета, який писав вірші.
7-учень. У 1861 році на Україну страшним громом, чорною хмарою печалі прилетіла сумна звістка - у Петербурзі 10 березня пересталобитися серце великого поета.
Вчитель. Поховали Т. Г. Шевченка в Україні над Дніпром, поблизу Канева. Мрія поета про нове життя здійснилася. Ми шануємо пам'ять поета. Волею історії він ніби ототожнений з Україною, представляє нас, українців, народам світу. Він є нашою гордістю, честю і славою. І нам, дітям, потрібно знати його твори, його життя. Ми називаємо його Кобзарем. Так поет назвав книгу всього свого життя - "Кобзар". Пам'ять про Т. Г. Шевченка живе у серцях людських. Його іменем названі вулиці, театри, школи. Пам'ятники Шевченку стоять у багатьох містах України, у далекій Канаді, Угорщині, США, Франції, Парагваї, Росії, Білорусії.

Уявно перегорнемо 2 сторінку нашого журналу, яка має назву "Поезія Т. Г. Шевченка"
Вчитель. Поезія Т. Г. Шевченка стала нетлінною частиною духовного буття українського народу. Т. Г. Шевченко для нас це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть. З чого черпають сили й надії. "Тече вода з-під явора", "Садок вишневий коло хати", "Зоре моя вечірняя", "Заповіт", "Якби ви знали, паничі" та інші. Послухайте ці твори.

На 3 сторінці нас чекає вікторина "З якого твору?"

...Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх,
Сама заснула коло їх.
Затихло все, тілько дівчата
Та соловейко не затих.
                     ("Садок вишневий коло хати")
...Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!
                      ( "І виріс я на чужині" )
...Чого так весело було?
Господнє небо, і село,
Ягня, здається, веселилось!
І сонце гріло, не пекло!
                       ("Мені тринадцятий минало")
Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.
                     (Поема "Причинна. Уривок "Реве та стогне Дніпр широкий")
...А качечка випливає
З качуром за ними,
Ловить ряску, розмовляє
З дітками своїми.
                      ("Тече вода з-під явора")
...І усміхнулася небога.
Проснулася - нема нічого...
На сина глянула, взяла
Його тихенько сповила...
                      ("Сон")
...Пишається калинонька,
Явір молодіє,
А кругом їх верболози
Й лози зеленіють.
                      ("Тече вода з-під явора")
Вчитель. А зараз я пропоную доповнити ці рядки потрібними за змістом словами.
Неначе сонце засіяло,
Неначе все на світі стало
Моє... лани, гаї, сади!
І ми, жартуючи, погнали
Чужі ягнята до ... (води).
                                                Дивлюся, аж світає,
                                                Край неба палає,
                                                Соловейко в темнім гаї
                                                Сонце ... (зустрічає).

Не називаю її раєм,
Тії хатиночки у ... (гаї).
                                                Тече вода з-під явора
                                                Яром на долину.
                                                Пишається над водою
                                                Червона ... (калина).
На панщині пшеницю жала,
Втомилася; не спочивать
Пішла в снопи, пошкандибала
Івана сина ... (годувать).
                                                 В лиху годину,
                                                 Якось недавно довелось
                                                 Мені заїхать в ... (Україну).пятница, 14 марта 2014 г.

« Сутужна, сину мій, вкраїнська справа…» (доба Руїни і руїна людських душ у драматичній поемі Лесі Українки « Бояриня»)
( урок української літератури у 10 класі)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель української  мови та літератури  
                                    Яриш Михайло Анатолійович
 
 
 
 
Тема уроку: « Сутужна, сину мій, вкраїнська справа…» (доба Руїни і руїна людських душ у драматичній поемі Лесі Українки « Бояриня»)
( урок української літератури у 10 класі)
 
Мета уроку: ознайомити учнів з історичними подіями, що лягли в основу твору, з історією його написання та нелегким шляхом до читача; проаналізувати проблематику та сюжетну канву,образи , розкрити  ідейно – художню глибину. Розвивати навички вдумливого читання та аналізу художніх творів, творчі здібності школярів. Виховувати в десятикласників глибокий інтерес до складних сторінок історії України, поглиблювати почуття патріотизму, національної свідомості та гідності.
 
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
 
Обладнання: портрет Лесі Українки, тексти драматичної поеми «Бояриня», музичний супровід, проектна дошка, мультимедійна презентація,  пам’ятки, інформаційні папки, картки  самооцінювання.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хід уроку
 
1.Організація класу. Оголошення теми та мети уроку.
 
Наш урок проходить у перший весняний день, тому настрій у всіх  особливий, адже навесні не тільки оживає природа , а й народжуються у нас  нові надії на щастя, мир та злагоду,  на кохання…У цей час в Україні здавна співають веснянки.
 
( звучить веснянка) слайд
Дякуємо дівчаткам за чудовий настрій, створений  веснянкою.
 
 Що ви знаєте про використання веснянок Лесею Українкою? ( ними Леся захоплювалася з 5- річного віку, широко використовувала у « Лісовій пісні»)
 
Ви прочитали драматичну поему Лесі Українки «Бояриня». Хто співає і коли веснянку у творі? ( співає веснянку Оксана, дочка старого козака Олекси Перебійного на початку твору)
Вона молода, закохана, впевнена у своєму щасливому майбутньому. Чи здійснилися її мрії?  Якою ми бачимо героїню у кінці твору? 
 
Що таке честь і безчестя, вірність і зрада, щастя та руїна в людських душах, руїна в державі? На ці питання ми шукатимемо відповіді, вивчаючи драматичну поему Лесі Українки « Бояриня», єдиний твір поетеси на тему історичної минувшини України.
 
Тож запишемо тему уроку в зошити: « Сутужна, сину мій, вкраїнська справа…» (доба Руїни і руїна людських душ у драматичній поемі  Лесі Українки  « Бояриня»)  слайд         Сьогодні на уроці, знайомлячись із змістом твору, нам потрібно розкрити трагедію рідного краю крізь призму особистого життя героїв.
А також довести, що у творі показано добу Руїни і руїну людських душ.

Думаю, що тема уроку не залишить вас байдужими, адже будемо обговорювати питання, які хвилюють і вас, молодих, сподіваюся, що герої твору, який будемо розглядати,  допоможуть і вам визначитися у своїх почуттях, навчать вас цінувати справжнє кохання, бути вірними коханій людині і рідній землі, не пустити в своє серце зраду, не допустити руїни душі…
 
Тож у кінці уроку очікую від вас таких результатів: слайд
Чи схвилювала вас тема уроку?
Чи зрозуміли підняті проблеми?
Чи допоможе вам сьогоднішня розмова у майбутньому? 
 
План уроку : слайд
 
1.     Історична основа драматичної поеми Лесі Українки « Бояриня».
2.     Написання твору та нелегкий шлях до читача.
3.     Проблематика та сюжетна канва поеми.  
4.     Характеристика образів.
5.     « Перехрестя думок».
 
 
Епіграф:   епіграфом до уроку пропоную слова  сучасної поетеси Галини Стеценко: дошка

Не  зможу я покинути й піти

Кудись одна світ за очі від тебе,

На чужині що зможу я знайти,

Де все чуже, чужі земля і небо?

Галина Стеценко
 
Ці слова відображають одну з головних проблем твору, а  також причину душевної драми головної героїні і , на жаль, реалії нашого часу.
На столах ви бачите інформаційні папки з необхідними для роботи матеріалами  та картки самооцінювання.  Найбільш  цікаві думки у процесі роботи занотовуєте в зошити у формі тез. У кінці уроку здасте  зошити з картками  самооцінювання керівникам груп.

2. Актуалізація опорних знань
У сучасної поетеси Ліни Костенко є такі рядки: слайд,портрет Лесі Українки
Пам`ятайте, що на цій планеті,
Відколи  сотворив її пан Бог,
Ще не було епохи для поетів,
Але були поети для епох.
Саме до таких поетів належить Леся Українка, саме про неї ці слова. Найбільшим джерелом Лесиної геніальності була  її велика любов до України. Недарма ще зовсім юною вона гордо назвала себе Українкою. Кожен рядок геніальної поетеси, кожне слово писалося з думкою про рідну землю.  ( учениця  читає вірш  Лесі Українки  « До тебе, Україно», звучить музичний супровід)
Пригадаймо, серед яких людей зростала майбутня поетеса, у кого перейняла велику любов до України. 2 слайди
На слайдах світлини Олени Пчілки, Петра Косача, Михайла Драгоманова, учні коротко розповідають про кожного з них.
Цікава грань таланту поетеси – її драматичні поеми.
Що таке драматична поема?  Які вам відомі?   (Драматична поема – переважно невелика за розміром віршована п’єса, в  якій поєднується драматичне й ліричне розкриття теми, виклад матеріалу відзначається лаконізмом, вся увага зосереджена на розкритті ідейного конфлікту в  момент його найбільшого загострення)

3. Основна частина уроку.
Будити національну свідомість українців – життєве і творче кредо поетеси. Добре знаючи історію України, поетеса  у драматичній поемі  «Бояриня» відобразила одну з найважчих її сторінок – добу Руїни. Який твір вивчали про ці події?   Що ж нам відомо про події того часу? Послухаємо повідомлення нашого юного історика…
( виступ учня з повідомленням, запитання до нього).слайд
Учитель:  слайд    Нелегким був шлях поеми до читача. Написана ««Бояриня» за три дні квітня 1910р. в Єгипті поблизу Каїра , де Леся перебувала на лікуванні. Вперше надрукована у 1914р., за радянських часів твір було заборонено за антиросійське звучання,  прийшов він до сучасного читача тільки у 1989р.
Ви прочитали твір, і я хочу почути, як ви визначили його проблематику та сюжетну канву. Зверніть увагу, що завдання такого виду ви зустрінете на зовнішньому незалежному оцінюванні.
Вибрати проблеми, які порушує автор у творі: слайд
-         А)роль сімейного виховання у формуванні національної свідомості;
-         Б)вибір шляхів боротьби за долю рідного краю;
-         В) збереження людської та національної гідності;
-         Г) людина і природа;
-         Д) вірність даній присязі;
-         Е) роль і місце митця у суспільному житті;
-         Є) любов та взаємоповага – основа щасливого сімейного життя.
Встановити відповідність між елементом сюжету та подією у творі: слайд
Елемент сюжету
Подія
Експозиція
Згода Оксани на одруження із Степаном  та переїзд  до Москви

Зав`язка
Життя Оксани в Москві, її намагання вжитися в роль боярині, усвідомлення неможливості допомогти своєму краю.

Розвиток подій

Зустріч родини Перебійних  із Степаном, сином бойового побратима Олекси Перебійного, а тепер московським боярином.

Кульмінаця

Згасання Оксани, крах надій на активну боротьбу за волю України.

Розв`язка

Пропозиція Степана Оксані  повернутися на Україну: «Ти вільна, се тільки я в неволі…»


( усні відповіді учнів)
-         А зараз перевіримо , наскільки  ви  уважні читачі. Ось кошик знань,  у ньому цитати з твору. За цитатами упізнай  героя!
-         Яким ж постають перед нами герої твору? Як вони шукають свого щастя і щастя своєму краю? Зараз ми детальніше проаналізуємо художні образи твору, працюючи у групах.
1група – образ Оксани
2 група – образ Степана та його сім`ї
3 група – образи родини Перебійних  як справжніх українських патріотів (учні готуються  2 хв. , звучить музичний супровід)  
Після відповіді про  образ  Оксани :    настав час відпочинку, виконаємо вправу для розслаблення м`язів очей  «Пальмінг»  лікаря – офтальмолога Бейтса  (звучить музичний супровід, 1,5 хв. )
Під час відповідей групи інші учні записують риси характеру персонажів, за чергою  зачитують, не повторюючи.
 
- Чия доля схвилювала вас найбільше?
- Погляди якого героя ви поділяєте?
 
-А ось якими побачила героїв твору наша театральна група . До вашої уваги їх творчий проект. Звучить музичний супровід.  (Інсценізація останнього діалогу Оксани і Степана).
 
Які почуття, враження від почутого?
 
Що запропонував Степан хворій Оксані?
 
Чому Оксана вважає повернення на Україну неможливим?
 
Чим покриті “чисті” Степанові руки? З чим порівнює їх Оксана?
 
Як розумієте образ заржавілої шаблі?
 
Як ви розумієте останні слова Оксани?  Яка головна ідея закладена в них?
 
У чому трагедія Оксани?
 
Розкрити протиріччя життєвої долі героїні (на що сподівалася? Як
склалося?).
 
Згадаймо, якою була Оксана на початку твору,  коли співала веснянку? Що призвело її до загибелі? Ностальгія?
 
- Які емоції, почуття вдалося найяскравіше передати нашим акторам? Чи вдалося їм показати, як руїна в державі відгукнулася на долях героїв.
Ось і підійшли ми до  « Перехрестя думок». слайд
-         Що потрібно, щоб бути щасливим?
Що ви зробили б на місці героїв, щоб врятувати своє щастя? (хлопці – Степана, дівчата – Оксани)

-         Як ви розумієте слова Олекси Перебійного: « Сутужна, сину мій, вкраїнська справа…» ?
Яка вона сьогодні, « вкраїнська справа»?
Працює  « Вільний мікрофон»
Мені приємно, що ви так активно працювали на уроці, показали розуміння піднятих проблем, що ми досягли очікуваних результатів.
І як підсумок нашої розмови,  хочу запропонувати вам закінчити речення: слайд
-Я зробив (зробила) для себе висновки…
-...це мій улюблений герой (героїня) ,тому що…
- Найбільше мене вразило…
- Для мене найважливішим  відкриттям було

4.Підсумок уроку
Виставити оцінки у картки самооцінювання і здати разом з робочими зошитами
Кожна людина сама будує своє щастя. І дехто мріє знайти його на чужині. Та якими б багатствами людина не володіла, виявляється, що для повноцінного, духовно багатого життя їй потрібен  зв`язок  з  рідною  землею. Підтвердженням можуть бути слова письменника Богдана Лепкого: «Рідної землі триматися треба, бо як відірвемося від неї,то буде їй зле без нас, і нам недобре без неї».  Слайд    І я надіюся, що саме ви,  майже випускники школи,  зробите нашу країну такою, щоб ніколи у нашій історії не повторювалася доба Руїни, щоб не було таких особистих трагедій, як у героїв, про яких ми сьогодні говорили, щоб ніхто з українців не шукав щастя на чужині , а мав його на рідній землі.
 5..Домашнє  завдання      слайд
А домашнім завданням пропоную вам
- творчу роботу « Життєві уроки Лесі Українки» 12б.
- написати листа до одного з героїв твору  12б.
- скласти кросворд за змістом поеми 10б.